اعتراض به حد نصاب زبان نمره زبان

اعتراض به حد نصاب نمره زبان | اعتراض برخی داوطلبان آزمون ارشد علوم پزشکی به حدنصاب نمره زبان | صدای اعتراض به حد نصاب زبان کنکور ارشد | صدای اعتراض به حد نصاب زبان کنکور ارشد | حد نصاب 25 درصد زبان کنکور ارشد سنجش پزشکی

اعتراض به حد نصاب نمره زبان در کنکور ارشد پزشکی

همزمان با منتشر شدن نتایج ارشد وزارت بهداشت، به دلیل مصوبات سازمان سنجش پزشکی کشور در خصوص “نمره حد نصاب زمان” عده ی زیادی از افراد موفق به انتخاب رشته نشده اند، علی رغم اینکه دروس تخصصی خود را بالا زده اند! و حال به دنبال منتقل کردن صدای خود از طریق جمع آوری امضا الکترونیکی می باشند.
طبق مصوبه سازمان سنجش پزشکی کشور، اگر درص بان شما زیر ۲۵ درصد باشد، قادر به انتخاب رشته نخواهید بود.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر (موافقت یا مخالفت خود را در لینک زیر میتوانید ثبت کنید)👇👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKBcV_korQTakQdvUUMWou79VQTi03YRLww1d5sIimWgPPSg/viewform?usp=sf_link

جمع آوری امضای الکترونیکی در خصوص اعتراض به حد نصاب نمره زبان

معاونت آموزشی وزارت بھداشت
مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور

دیری نیست که به بهانه ی افزایش سطح علمی زبان دانشجویان ارشد، این بار شاهد غایب بودن بسیاری از دوستانمان با سطح بالای دروس تخصصی در بین رتبه های برتر بوده ایم و شاهد هدر رفتن تلاش های شبانه روزی یک ساله یا حتی چند ساله داوطلبان ارشد وزارت بهداشت ۹۹_۹۸ با یک قانون بوده ایم. داوطلبان کنکور ارشد وزارت بهداشت با تحمل استرس های قبل از کنکور و تلاش بی وقفه خود، شوک دیگری از سازمان سنجش پزشکی با اجرای “حد نصاب نمره زبان” بوده ایم. داوطلبانی که که از افراد تحصیل کرده این جامعه به شمار می آیند و آینده سازان این مملکت می باشند اکنون بدون در نظر گرفتن نظر آن ها، پایمال شده است و در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
#نه_به_حد_نصاب_زبان_ارشد_علوم_پزشکی

Leave a Comment

Your email address will not be published.