تفاوت واحدهای درسی بیوتکنولوژی پیوسته و ناپیوسته« Back to Questions List

سلام ببخشید واحدهای درسی رشته بیوتک پیوسته و ناپیوسته تفاوتی دارن؟
Posted by Parnian Gh
Asked on 2018-09-17 19:26

سلام وقت شما بخیر
فایل چارت دروس بیوتکنولوژی پیوسته و ناپیسته را از لینک زیر می توانید دانلود بکنید

-چارت دروس کارشناسی بیوتکنولوژی ناپیوسته :
http://bio-engineering.ir/wp-content/uploads/2018/09/چارت-دروس-کارشناسی-بیوتکنولوژی-ناپیوسته-bio-engineering.ir_.pdf

– چارت دروس بیوتکنولوژی پیوسته :
http://bio-engineering.ir/wp-content/uploads/2018/09/چارت-دروس-بیوتکنولوژی-پیوسته-bio-engineering.ir_.pdf

Posted by سعید کارگر
Answered On 2018-09-18 13:24