×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true

انواع پرایمرهای پرکاربرد 1- In silico Primers ارزیابی پرایمرها قبل از سنتز آنها 2- Standard Primers تکثیر آمپلی کون مورد نظر بدون هیچ حذف و اضافه ای تشخیص ویروس و باکتری 3- Degenerate Primers شناسایی توالی نوکلئوتیدی ساختارهای کدکننده پروتئین ها و پپتیدها 4- Inverse Primers شناسایی موقعیت insert ژنومی یا سکانس شناخته شده ای در ژنوم مطالعه متاژنوم 5- cDNA Primers or RT-Specific Primers شناسایی ویروس های RNAدار تعیین مقدار ویروس موجود در بدن موجود زنده بررسی سطح بیان ...


false