سپیده محسنی • کارشناسی : بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان • کارشناسی ارشد : رتبه 23 کنکور کارشناسی ارشد ، بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست دانشگاه تهران عنوان پایان نامه : بهینه سازی محیط کشت در بیوراکتور غشایی جهت تولید لواستاتین توسط آسپرژیلوس ترئوس

سپیده محسنی

/
شماره تماس : 09375740183 پست الکترونیکی : sepideh.mohseni33@g…
ژیلا ذوالفقاریان | zhila zolfagharian بیوتکنولوژی آینده بیوتکنولوژی کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی درامد رشته بیوتکنولوژی در ایران فرق زیست فناوری و بیوتکنولوژی درامد رشته بیوتکنولوژی در امریکا بازار کار بیوتکنولوژی بازار کار رشته بیوتکنولوژی در خارج درآمد رشته بیوتکنولوژی در ایران
سعید کارگر بیوتکنولوژی زیست فناوری بیوتکنولوژیست بیولوژیست بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه تهران بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان کارشناس مولکولی شرکت لیوژن فارمد (1397-1398) کارشناس سلولی شرکت لیوژن فارمد (1399) مدیر مارکتینگ شرکت لیوژن فارمد (1397)

عبدالله صابری

/
شماره تلفن: 09396740550 پست الکترونیکی: Abdollahsaberi@gmail.…
سعید کارگر بیوتکنولوژی زیست فناوری بیوتکنولوژیست بیولوژیست بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه تهران بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان کارشناس مولکولی شرکت لیوژن فارمد (1397-1398) کارشناس سلولی شرکت لیوژن فارمد (1399) مدیر مارکتینگ شرکت لیوژن فارمد (1397)

سعید کارگر

/
کارشناسی : بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان (1390-1394) کارشناسی ارشد : بیو…