apply, phd، اپلای، پوزیشن دکتری، دانمارک،

پوزیشن دکترا در کشور دانمارک

/
بورسیه در مقطع دکتری کشور دانمارک University of southern Denmark PhD …
دانشجوی دکتری بیوفیزیک موسسه فناوری سلطنتی KTH موسسه فناوری سلطنتی KTH ، دانشکده علوم مهندسی موسسه فناوری KTH سلطنتی KTH در استکهلم به عنوان یکی از دانشگاه های برتر فنی و مهندسی اروپا و همچنین مرکز اصلی استعداد و نوآوری فکری تبدیل شده است. ما بزرگترین موسسه تحقیقات فنی و یادگیری فنی سوئد و محل استقرار دانشجویان ، محققان و دانشکده ها از سراسر جهان هستیم. تحقیق و آموزش ما شامل حوزه های وسیعی از جمله علوم زیستی و کلیه شاخه های مهندسی و همچنین معماری ، مدیریت صنعتی ، برنامه ریزی شهری ، تاریخ و فلسفه است. موضوع چرخه سوم: فیزیک زیست شناسی

دانشجوی دکتری بیوفیزیک موسسه فناوری سلطنتی KTH

/
دانشجوی دکتری بیوفیزیک موسسه فناوری سلطنتی KTH ، دانشکده علوم مهند…