کتاب هندبوک اکسترموفيل ها | Extremophiles Handbook

توضيحات کتاب هندبوک اکسترموفيل ها (Extremophiles Handbook) :

کتابچه ي راهنما اکستروموفيل اطلاعات به سرعت در حال رشد و پراکنده زندگي ميکروبي در رنج تمام محيط هاي اکسترموفيل را جمع آوري کرده است. اين کتاب مرجع مفيد براي پيدا کردن سرنخ هاي ابتدايي از حيات و بررسي پتانسيل بيوتکنولوژي اين موجودات شگفت انگيز مي باشد.

 

دانلود هندبوک اکسترموفیل ها
دانلود هندبوک اکسترموفیل ها

دانلود به وسیله تلگرام

دانلود کتاب با لینک مستقیم