کتاب ميکروجلبک | handbook of marine microalgae

توضيحات کتاب هندبوک ميکروآلگ (handbook of marine microalgae biotechnology advance) :

اين کتاب به کمکي کارشناساني از جهان، بر روي پيشرفت هاي بيوتکنولوژي ميکروآلگ ها در زمينه تکامل سوخت زيستي تمرکز کرده است. اين کتاب پوشش کاملي از تمام جنبه هاي ميکروالگا شامل زيست شناسي، کاربرد هاي بيوتکنولوژي و زيست پزشکي، خواص بيولوژيکي گونه هاي جلبک تجاري را ارائه مي دهد. روش هاي شناسايي و غربالگري ميکروالگوها، روش هاي کشت و جنبه هاي جديد در اين کتاب جمع آوري شده است.

 

 

کتاب ميکروجلبک | هندبوک میکروآلگ | کتاب ریز جلبک | کتاب ریز جلبک | بيوتكنولوژي ريز جلبك ها (متن كامل) | انواع ریز جلبک ها | ریزجلبک چیست | دانلود کتاب بیوتکنولوژی ریز جلبک ها | میکروجلبک چیست | جلبک اسپیرولینا pdf | انواع محیط کشت جلبک |انواع جلبک
دانلود هندبوک میکروآلگ

دانلود به وسیله تلگرام

دانلود کتاب با لینک مستقیم

 


کتاب کلیدی :

کتاب ميکروجلبک | هندبوک میکروآلگ | کتاب ریز جلبک | کتاب ریز جلبک | بيوتكنولوژي ريز جلبك ها (متن كامل) | انواع ریز جلبک ها | ریزجلبک چیست | دانلود کتاب بیوتکنولوژی ریز جلبک ها | میکروجلبک چیست | جلبک اسپیرولینا pdf | انواع محیط کشت جلبک |انواع جلبک