کتاب پروتوکل هاي جهش زايي در آزمايشگاه | In Vitro Mutagenesis Protocols | زیست فناوری

دانلود کتاب پروتوکل های جهش زایی در آزمایشگاه

کتاب پروتوکل هاي جهش زايي در آزمايشگاه (In Vitro Mutagenesis Protocols) :

در دوره پس از ژنوميک، جهش زايي در آزمايشگاه يک ابزار کليدي براي تعيين عملکرد اجزاي پروتئوم مطرح شد. نسخه سوم پروتوکل هاي جهش زايي در آزمايشگاه يک جعبه ابزار عملياتي است که حاوي پروتکل هايي است که براي پيشرفت درک ما بين توالي نوکلئوتيدي و عملکرد توالي استفاده مي شد. اين جلد شامل انواعي از ابزارهاي تخصصي که با موفقيت براي حل پيچيدگي هاي اينترکشن پروتئين _ پروتئين، پروتئين _ عملکرد، تنظيم پروتئيني فرآيندهاي بيولوژيکي، فعاليت پروتئين و همچنين بخش هاي جديد در جهش زايي به کار گفته شده است، مي باشد. فصل ها شامل مقالاتي در مورد مباحث مربوطه، ليست مواد لازم و معرف ها، پروتکل هاي آزمايشگاهي گام به گام، پروتکل هاي معتبر و راهنمايي هاي کارشناسان در مورد عيب يابي و اجتناب از مشکلات شناخته شده است.

 

 

پروتوکل های جهش زایی در آزمایشگاه
 دانلود کتاب پروتوکل های جهش زایی در آزمایشگاه

دانلود به وسیله تلگرام

دانلود کتاب با لینک مستقیم

 


کلمات کلیدی :

دانلود کتاب بیوتکنولوژی فارسی | دانلود کتاب بیوتکنولوژی پزشکی | کتاب های بیوتکنولوژی | دانلود کتاب بیوتکنولوژی میکروبی فارسی | دانلود رایگان کتاب مهندسی ژنتیک | دانلود رایگان کتاب بیوتکنولوژی | دانلود کتاب مهندسی ژنتیک براون | ترجمه کتاب مهندسی ژنتیک براون