معرفی رشته بیوتکنولوژی پزشکی | بیوتکنولوژی | بیولوژیک | زیست فناوری| کاربرد زیست فناوری | پزشکی مولکولی | تولید پادتن‌ | ساخت کیت‌های تشخیصی | هدف رشته زیست فناوری پزشکی | بازار کار رشته زیست فناوری پزشکی | تولید داروهای نوترکیب | زیست شناسی سلولی مولکولی | بیوشیمی | باکتری | دروس کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی | تحصیل در رشته بیوتکنولوژی پزشکی در آلمان | هزینه تحصیل در رشته بیوتکنولوژی پزشکی در آلمان | کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی | رتبه های قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی | درآمد بیوتکنولوژی پزشکی | دانشگاههایی که رشته بیوتکنولوژی دارند | رتبه لازم برای رشته بیوتکنولوژی | درآمد رشته بیوتکنولوژی | معرفی رشته بیوتکنولوژی پزشکی - بازار کار ودرآمد - زمینه های کاری - آینده تحصیلی - رتبه لازم برای قبولی ارشد - نمونه کارنامه قبولی برای ارشد دانشگاه های پذیرنده - هدف و رسالت رشته - دروس اختیاری و اجباری - تحصیل در رشته بیوتکنولوژی در خارج از کشور - چه افرادی در مشاغل بیوتکنولوژی پزشکی موفق می شوند
داروی ضد آنفولانزا جدید | قرص برای آنفولانزا | داروهای ضد ویروسی جدید | درمان سریع آنفولانزا | آنفولانزای جدید 97 | آنتی بیوتیک برای آنفولانزا | بیوتکنولوژی | زیست فناوری | biotechnology
مبارزه با پیری از طریق هدف گیری یک RNA متصل شونده به پروتئین
یک روش جدید برای تشخیص سرطان در مراحل اولیه با استفاده از خون | تشخیص سرطان | بیوپسی مایع | تغییرات اپی ژنتیک | یادگیری ماشین | غربالگری سرطان | اپی ژنومیکس سرطان | اپی ژنتیک سرطان | بنیاد سرطان | انستیتو تحقیقات سرطان
استفاده از پپتیدهای مهندسی شده در درمان زیکا | پپتیدهای مهنسی شده | درمان زیکا | ویروس زیکا | دانشگاه نانیانگ سنگاپور | پوشش لیپیدی ویروس | دنگو | تب زرد | بیوتکنولوژی | زیست فناوری | الکتروفورز ژل آگارز
کنترل فعالیت پروتئین‌های مغز با استفاده از تابش نور | علوم زیستی | optogenetic | اپتوژنتیک | تکنیک اپتوژنتیک
گامی دیگر به سوی تحقق رؤیای پیوند اعضای خوک به انسان به کمک کریسپر