اعضا

Approved
Nooshin Nooshini
زیست شناسی سلولی و مولکولی
کارشناسی
Approved
Niloufar Rezaei
زیست شناسی
کارشناسی ارشد
Approved
hadi arab
بیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد
Approved
زهرا خلیلی
بیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد
Approved
مژگان بیداخویدی
ژنتیک
کارشناسی ارشد
Approved
نسترن صولت
ژنتیک
کارشناسی ارشد
Approved
maryam kaihanfar
ژنتیک
کارشناسی ارشد
Approved
sara
سلولی و مولکولی
کارشناسی ارشد
Approved
sara ghorbanian
ژنتیک
دکترا
Approved
SHOKOUFEH DELKHAHI
نانوبیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد
Approved
Nayereh Akbari
بیوتکنولوژژ میکروبی
کارشناسی ارشد
Approved
قاسم رحیمی
میکروبیولوژی
کارشناسی ارشد
Jump to page:
1 2 3 4 5