وکتورهای کلونینگ - خضوضیات وکتورهای کلونینگ - بیوتکنولوژی - زیست فناوری

وکتورهای کلونینگ

وکتورهای کلونینگ وکتورهای کلونینگ یک حامل یا وکتور کلونینگ قطعه ای از DNA است که از ویروس یا پلاسمید گرفته…