نوشته‌ها

دانشمندان به تازگی یک مولکولی کوچک از میتوکندری به نام BAM15 را شناسایی کرده اند که باعث کاهش توده چربی بدن موش ها بدون تأثیر در مصرف مواد غذایی و توده عضلات یا افزایش دمای بدن می شود.

استفاده از مولکول چربی سوز برای درمان چاقی

/
دانشمندان به تازگی یک مولکولی کوچک از میتوکندری به نام…
تایید داروی آلزایمر حاوی جلبک در چین | درمان آلزایمر با جلبک | داروی Oligomannate

داروی درمان آلزایمر حاوی جلبک در چین

/
درمان آلزایمر با جلبک براساس بیانیه آژانس ایمنی دارویی چین این دا…